Prihláste sa do kurzu

Čo treba absolvovať pre prihlásenie do kurzu:
Najlepšie je dostaviť sa osobne do našej kancelárie, kde vypíšete prihlášku a dostanete tlačivo „žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia”, s ktorým pôjdete ku svojmu lekárovi na lekársku prehliadku. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť priamo z našej stránky v sekcií NA STIAHNUTIE, vyplniť ich a doniesť vyplnené a potvrdené. Pred začiatkom alebo najneskôr v deň začatia kurzu treba do autoškoly doručiť riadne vyplnené tlačivo „žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia” a o výsledku lekárskej prehliadky potvrdené všeobecným alebo praktickým lekárom resp. lekárom pre deti a dorast (podľa zákona môžete začať vodičský kurz ak máte od lekára potvrdené, že ste schopný viesť motorové vozidlo).


Podmienky pre zaradenie do kurzu:
Pre získanie vodičského oprávnenia skupiny B musíte dosiahnuť fyzický vek 17 rokov. Výcvik môžete začať už aj ako 16 ročný, avšak skúšku z odbornej spôsobilosti môžete vykonať v deň dovŕšenia veku 17 rokov. Taktiež musíte byť zdravotne spôsobilý na vedenie motorových vozidiel. Nemôžete mať zadržaný vodičský preukaz, odobraté vodičské oprávnenie a nemôžete mať uložený zákaz činnosti vedenia motorových vozidiel súdom alebo iným príslušným orgánom SR. Taktiež nemôžete mať podanú žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia rovnakej skupiny aj na iný orgán Policajného zboru, ktorý na jej základe začal a neskončil konanie v rovnakej veci.

Prihláste sa do kurzu pohodlne online

Stante sa aj Vy samostatným vodičom!

🍪